Tietosuojaseloste


Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä: Mee&Maw Lohikontie 45, 38770 Lohikko
info@meeandmaw.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Aino Järveläinen info@meeandmaw.com
Rekisterin nimi: Asiakas-, tilaus- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus: Asiakassuhteen hoitaminen, tilausten valmistus ja toimittaminen, markkinointi.

Rekisteriin merkittävät tiedot: Nimi, puhelinnumero, y-tunnus, yrityksen nimi, sähköposti, osoite, sosiaalisen median osoitteet. Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot. Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. IP-osoite.
Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esimerkiksi: - Asiakkaalta itseltään tuotteen tilaamisen yhteydessä verkkokaupassa. -Sähköpostitse, asiakkaan ottaessa yhteyttä. - Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan ja ottaessa yhteyttä esimerkiksi messengerin kautta. - Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. - Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä ja kohdennetaan markkinointia.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten.

Säilytämme henkilötietojasi: Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on asiakasuhteen hoidon kannalta tarpeen.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Henkilötietojen luovuttaminen: Edellä mainittujen tehtävien hoitoon voidaan käyttää tarvittaessa alihankkijoita ja tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on tarpeellista, kuitenkin vain yhtiöille joiden tietoturva on riittävällä tasolla. Käyttäessäsi maksunvälittäjän palveluita, kirjautuvat tietosi heidän järjestelmäänsä. Muiden kuin kirjeitse toimitettavien lähetysten tiedot tallentuvat kuljetusliikkeen järjestelmään.

Rekisterin suojaus A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto: Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Mee&Mawn toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot: Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Mee&Mawn tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanat ja tietoturvaohjelmisto.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Suodata tuotteita